Kancelaria Doradztwa Podatkowego NoWa KIDP
   
O Kancelarii O Mnie Oferta Cennik Kontakt Wybrane orzecznictwo
 
 

cennik


Ceny świadczonych przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego "Nowa" są negocjowane indywidualnie z klientami, a ich wysokość zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju ewidencji księgowej, ilości dokumentów, specyfiki branżowej itd. Poniżej prezentujemy przykładowe ceny netto niektórych świadczonych przez nas usług:

         
- prowadzenie ksiąg rachunkowych ......................................... od 400,00
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ........................ od 50,00
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) ........................ od 50,00
- prowadzenie ewidencji sprzedaży (VAT) ................................ od 50,00
- obsługa karty podatkowej ..................................................... od 50,00
- sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych .. od 30,00
- sporządzanie i aktualizacja zgłoszeń ..................................... od 20,00
- opinie z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego od 100,00
- porady podatkowe ................................................................. od 50,00
- obsługa kadr i płac ................................................................. od 30,00
- uczestnictwo w trakcie kontroli podatkowej ........................... od 300,00
- odwołanie od decyzji organów podatkowych ......................... od 400,00
- skarga do sądu administracyjnego ......................................... od 500,00
- audyt podatkowy ................................................................... od 100,00
- usługi pozostałe ..................................................................... od 50,00

 

 
     
 
2019 © Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Nowa"