Kancelaria Doradztwa Podatkowego NoWa KIDP
   
O Kancelarii O Mnie Oferta Cennik Kontakt Wybrane orzecznictwo
 
 

O KancelariiWitam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Nowa”. Podstawowym celem prowadzonej przez Kancelarię działalności jest pomoc przedsiębiorcom w aspekcie rachunkowo-podatkowym, szczególnie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw tzw. MŚP, w ich działalności gospodarczej na terytorium Polski, a także reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w ich sprawach.
Aby przybliżyć Państwu wielość problemów z zakresu prawa podatkowego oraz okołopodatkowego, z jakimi można zetknąć się podczas prowadzenia działalności gospodarczej należy podkreślić, że wszystkie opublikowane od początku transformacji ustrojowej do dnia dzisiejszego, raporty i analizy wskazują, że jedną z głównych barier w rozwoju przedsiębiorczości jest nie tyle wysokość podatków oraz innych należności publiczno-prawnych (składek ZUS, składek NFZ), lecz skomplikowany system prawa podatkowego.
Ponad 70 % przedsiębiorstw z sektora MŚP uważa, że brak przejrzystości i jednoznaczności przepisów dotyczących podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz podatków bezpośrednich od działalności gospodarczej (CIT, PIT) poważnie zwiększa ryzyko prowadzenia przez nich działalności gospodarczej oraz obniża ich konkurencyjność.
Skomplikowany system oraz ciągła zmienność przepisów z zakresu prawa podatkowego powoduje, że częstokroć przedsiębiorcy nie są w stanie sami prawidłowo wywiązać się ze swoich obowiązków publiczno-prawnych.
Dlatego też moja firma powstała z myślą o takich przedsiębiorcach i ma na celu pomóc im przebić się przez gąszcz przepisów oraz pomóc uniknąć pułapek, aby w efekcie nasz klient mógł prawidłowo wypełnić swoje obowiązki publiczno-prawne.

 
     
 
2019 © Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Nowa"